زمستان و آثار هنری خودروها

زمستان و صحنه هایی زیبا از خودروها

 

سرمای زمستان شاید گاهی ناراحت کننده به نظر برسد، اما زیبایی هایی که به واسطه یخ و برف ایجاد می شوند، به قدری زیاد است که نمی توان بی تفاوت از کنارشان عبور کرد.          

فارغ از چشم اندازهای طبیعی زمستانی در گوشه و کنار جهان، منظره های که در زندگی مدرن و روی خودروها ایجاد می شود نیز بسیار جالب توجه هستند. مثلا تصور کنید، یک صبح زمستانی از خواب بیدار شده و سراغ ماشین خود می روید و متوجه می شوید که آب های باقی مانده از بارش باران شب گذشته، در اثر شدت سرمای هوا منجمد شده و قالبی از جلو پنجره جیپ شما را شکل داده اند.

یا مثلا شبنم های روی شیشه خودرو در اثر سرما به کریستال های یخی بسیار زیبا تبدیل شده اند.         

برای تماشای چنین صحنه های زیبائی پیشنهاد می کنیم تا در ادامه مطلب همراهمان باشید.


1141512_514 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   

 

1141513_843 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   

 

1141514_337 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   

 

1141515_335 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   

 

1141516_909 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   

 

1141517_912 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   

 

1141518_213 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   

 

1141519_668 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   

 

1141520_709 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   

 
1141521_381 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   
 
1141522_425 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   
 
1141523_920 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   
 
1141524_413 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   
 
1141525_209 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   
 
1141526_754 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   
 
1141527_757 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   
 
1141528_313 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   
 
1141529_414 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   
 
1141530_912 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   
 
1141531_179 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   
 
1141532_148 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   
 
1141533_805 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   
 
1141534_660 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   
 
1141535_840 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   
 
1141536_607 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   
 
1141537_405 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   
 
1141538_211 زمستان و آثار هنری خودروها زمستان و آثار هنری خودروها   

 

نظرات بسته شده است.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com