مرور برچسب

انبه هندی

خاصیت ضد میکروبی انبه هندی بوسیله باکتری موجود در آن

یک گونه خاص از این باکتری در تایلند شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نشان داد که خاصیت تولید ترکیبات ضد میکروبی را دارد. برای این تحقیق که در نشریه غذا چاپ شد، ترکیبات ضد میکروبی تولید شده بیشتر مشخص شدند و از نظر عملکرد ضد میکروبی…

انبه هندی به کاهش صدمات مغزی بدلیل تماس با ماده فلزی زیان آور کادمیوم کمک می کند

انبه هندی - دانشمندان هشدار میدهند که مسمومیت بوسیله عنصر شیمیایی کادمیوم، یک مشکل سلامتی جهانی گزارش نشده و کمتر شناخته شده است که سالانه باعث مرگ و میرهای بسیار و بیماریهای فراوان میشود که منشاء اکثر آنها سرطان است.