آرشیو ماهانه

۱۳ تیر ۱۳۹۸

بدن چقدر پروتئین را می تواند در یک وعده غذایی برای ساخت عضله استفاده کند؟

در قدیم تصور می شد تا یک ساعت بعد تمرین باید یک وعده ی پروتیینی با سرعت جذب بالا و کربوهیدرات با گلیسمی بالا به نسبت 1به2به دلیل ایجاد سطح اسپایک انسولین مصرف نمود و درصورت حذف این وعده رشدی در عضلات صورت نمی گیرد.