مرور برچسب

آبسه پستان نوزاد

توصیه هایی به والدین در هنگام مشاهده آبسه پستان نوزاد خود

در روزهای ابتدایی تولد ممکن است بسیاری از نوزادان دچار ابسه پستان شوند، که امری شایع و طبیعی محسوب می شود و به علت منتقل شدن هورمون های مادر به نوزاد است. در ادامه مطلب به بررسی عارضه آبسه پستان نوزاد می پردازیم.