مرور برچسب

آب شدن یخ در قطب جنوب

کاهش سطح یخ در قطب شمال باعث نگرانی دانشمندان شده است

کاهش سطح یخ در قطب شمال باعث نگرانی دانشمندان شده است نهاد مطالعاتی وابسته به «ناسا» اعلام کرد روند کاهش سطح یخ‌دریای منطقه شمالکره زمین ، در زمستان سال گذشته، بار دیگر رکورد شکست به وضعیتی بدتر از آمار قبلی از زمستان ۲۰۱۵…