مرور برچسب

آب شناسی

یک خانواده عجیب و غریب از چند همسری جغدهای شاخ دار با یک نر و دو ماده رویت شدند

یک خانواده عجیب و غریب از  جغد های شاخ دار با یک نر و دو ماده رویت شدند جغد و چند همسری : یک خانواده عجیب از جغدهای شاخ دار (Bubo virginianus) پس از اینکه لانه شان در کنار پنجره ساختمان اداری رنو در نوادا پیدا شد به یک سوژه اینترنتی تبدیل…