مرور برچسب

آخرین ماموریت کاوشگر کاسینی

کاوشگر کاسینی به ماموریت نهایی نزدیک می شود: فرود بر سطح زحل

کاوشگر کاسینی به ماموریت نهایی نزدیک می شود: فرود بر سطح زحل با نهایی شدن ماموریت کاوشگر کاسینی، برای ماموریت نهایی خود یعنی فرود بر روی سطح سیاره زحل بعد از ۱۳ سال آماده می شود. دانشمندان ناسا در روزهای اخیر، جزییات آخرین…