مرور برچسب

آخر هفته

خواب آسوده در آخر هفته می تواند شما را از مرگ زودهنگام برهاند

خواب آسوده در آخر هفته می تواند شما را از مرگ زودهنگام برهاند با توجه به آخرین تحقیقات به عمل آمده، خواب بیشتر در آخر هفته ها ممکن است باعث کاهش مشکلات ناشی از سلامتی در طول هفته شود و حتی خطر ابتلا به مرگ را کاهش دهد. مطالعه بر روی بیش…