مرور برچسب

آداب روزه داری

روزه داری متابولیسم را تقویت می کند و با پیری مبارزه می­ کند

نتایج آخرین مطالعه برای کشف تأثیر روزه داری بر بدن انسان نشان می دهد که روزه داری ، فعالیت متابولیک را بیشتر از آنچه که قبلا متوجه شده ایم افزایش می­ دهد و حتی ممکن است منافع ضد پیری را نیز موجب گردد. مطالعات نشان داده اند که روزه گیری…