مرور برچسب

آدمهای موفق

فلش کارت موفقیت در زندگی-قسمت دوم: ۹ راه حل برای داشتن روزی شاد

فلش کارت موفقیت در زندگی: 9 راه حل برای داشتن روزی شاد شادکامی یکی از اصلی ترین مقیاس های موفقیت در زندگی شخصی است. خوشحال کردن دیگران بدون اینکه فرد خودش خوشحال باشد، امری غیرممکن است. با توجه به این مساله، در اینجا ۹ تغییر کوچک…

فلش کارت موفقیت در زندگی- قسمت اول

فلش کارت موفقیت در زندگی- قسمت اول برای رسیدن به موفقیت یک سری نکات ریز و مهمی در زندگی وجود دارد که باید همیشه به آنها توجه کنیم و آنها را ملکه ذهن خود قرار دهیم.  ب یاد داشته باش ک.... 1) آنان که تجربه های گذشته را به خاطر نمی آورند…