مرور برچسب

آرتروز دست

آرتروز دست و راه های کاهش علائم آن

آرتروز دست و راه های کاهش علائم آن بسیاری از استخوان های بدن، از جمله مچ دست ها و پاها، توسط غضروف محافظت می شوند. غضروف می تواند در طول زمان از بین برود. در نتیجه، یک فرد می تواند شرایطی را که به عنوان استئوآرتریت شناخته می شود تجربه…