مرور برچسب

آزاد شدن تخمک از تخمدان

چگونه بفهمیم بدنمان در حال تخمک گذاری است؟

تخمک گذاری در پایان پنجره باروری شما رخ می دهد که در میان دوره های ماهانه شما اتفاق می افتد . در طول این مدت، حدود 15 تا 20 تخمک در داخل تخمدان شما رشد می کند. این زمانی است که شانس زایمان و بارداری شما نسبت به روزهای معمول به طور قابل…