مرور برچسب

آزمایش بارداری در خانه

جایگزین های فوق العاده برای آزمایش بارداری در خانه

زنها همیشه انتخاب مناسبی برای آزمایش بارداری در خانه نداشته اند. قبل از دوران پزشکی جدید، آنها مجبور بودند از روش های نسبتا غیر معمول استفاده کنند که بعضی از این روش ها امروز هم استفاده می شوند.