مرور برچسب

آزمایش خودروهای بدون راننده

آزمایش خودروهای خودران اپل در کالیفرنیا

آزمایش خودروهای خودران اپل در کالیفرنیا شرکت  اپل برای آزمایش کردن اتومبیل های خودران در خیابان های کالیفرنیا مجوز دریافت کرده است.از مدت ها قبل معلوم بود که اپل مشغول کار به روی پروژه های مرتبط با ساخت اتومبیل است اما این شرکت…