مرور برچسب

آزمایش سرخجه در بارداری

ابتلای مادر به سرخجه در بارداری ، چه تاثیری بر روی جنین دارد؟

هر خانمی قبل از اقدام به بارداری، باید از نظر ایمنی نسبت به بیماری ها مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد و تمام واکسیناسیون های خود را به طور کامل انجام داده باشد. عدم توجه به این موارد ممکن است موجب بروز عارضه هایی مثل سرخجه در بارداری شود و…