مرور برچسب

آسنترا سرترالین

نحوه مصرف آسنترا سرترالین + عوارض جانبی و موارد مصرف

آسنترا نام قرصی ست که ماده ی اصلی آن سرترالین است و به دسته ی داروهای ضد افسردگی تعلق دارد. این قرص برای درمان مواردی مثل: افسردگی، اختلال وسواس جبری، فوبیای اجتماعی و اضطراب ناشی از ضربه روحی استفاده میشود. هشـدارها و اخطـارها در مصرف…