مرور برچسب

آسیب مغزی

آیا آسیب های مغزی می توانند شخصیت فرد را تغییر دهند؟

آیا آسیب های مغزی می توانند شخصیت فرد را تغییر دهند؟ آسیب های مغزی :  اینکه ما چه کسی هستیم و چه چیزی ما را به "خود فعلی مان" تبدیل می کند موضوع بحث های زیادی را در طول تاریخ تشکیل داده است. در سطح فردی، اجزای تشکیل دهنده ماهیت منحصر به…

مصرف الکل در جوانان ممکن است به آسیب مغزی دائمی منجر شود

مصرف الکل در جوانان ممکن است به آسیب مغزی دائمی منجر شود در این مقاله که توسط کارشناسان سلامت وبسایت وردنگار تهیه شده است به مصرف الکل در جوانان و اثرات مغزی آن پرداخته شده است. قانون نوشیدن الکل در افراد 21 ساله و کهنسالان در ایالات…