مرور برچسب

آسیب پذیری اسپکتر

وصله ی امنیتی جدید برای رفع مشکل آسیب پذیری Spectre

وصله ی امنیتی جدید برای رفع مشکل آسیب پذیری Spectre اینتل که یک شرکت تجهیزات رایانه ای آمریکایی است و سخت افزارهای رایانه ای و تلفن های همراه هوشمند را طراحی و عرضه می کند، در ساخت سخت افزارهای رایانه ای بر روی مادربورد، کارت شبکه، حافظه…