مرور برچسب

آلاینده های خارجی

چرا با یکی از حفره های بینی خود نفس می کشیم

چرا تنها با یکی از حفره های بینی خود نفس می کشیم شما همواره از یکی از حفره های بینیِ خود بیشتر از دیگری نفس می کشید، البته ممکن است این موضوعی باشد که چندان بدان توجه نکنید مگر اینکه بیمار شوید. در طول روز، دو حفره  بینی جای خود را با…