مرور برچسب

آلرژی دهان (OAS)

علائم آلرژی به موز در نوزادان

علائم آلرژی به موز در نوزادان علائم آلرژی به موز بستگی به نوع آلرژی فرد دارد. علائم نیز می تواند در طول زمان تغییر کند. آلرژی نسبتا جزئی که سندرم آلرژی دهان (OAS) نامیده می شود، هنگامی رخ می دهد که موز در تماس با پوست لب ها، دهان و…