مرور برچسب

اتحادیه فوتبال اروپا

قانون جدید یوفا برای ضربات پنالتی

قانون جدید یوفا برای ضربات پنالتی یوفا قصد اجرای آزمایشی قانونی جدید درباره ترتیب زدن ضربات پنالتی را دارد. اتحادیه فوتبال اروپا اعلام کرده با موافقت هیئت بین المللی فوتبال قصد دارد در رقابت های فوتبال مردان و زنان جام ملت های…