مرور برچسب

اتساع مجاری پستان

بیماری اتساع مجاری پستان چیست؟

اتساع مجاری پستان یا ورم پستانی پیش مجرایی  یک حالت خوش خیم و غیر سرطانی می باشد و زمانی اتفاق میوفتد که مجاری شیری سینه گشاد شده و دیواره آنها ضخیم شود. این وضعیت می تواند باعث مسدود شدن مجرا و در نتیجه تجمع مایع در سینه شود. اتساع مجاری…