مرور برچسب

اتصالات حسی

موفقیت جدید دانشمندان در تبدیل سلول های بنیادی به نورون های لمسی

موفقیت جدید دانشمندان در تبدیل سلول های بنیادی به نورون های لمسی تبدیل سلول های بنیادی به نورون های لمسی اولین گام برای بازسازی مجدد ستون فقرات آسیب دیده از طریق بازسازی اتصالات حسی که موجب می شود بیمار آسیب دیده ی محرک های خارجی را به…