مرور برچسب

اثرات خالکوبی

چرا جوهر تتو وارد بدن می شود؟ تتو و ضررهای آن

چرا جوهر تتو وارد بدن می شود؟ تتو و ضررهای آن عوامل زیادی برای تصمیم گیری در مورد خالکوبی وجود دارد. هنگامی که برای انجام خالکوبی شخص و مکانی را انتخاب می کنید، به یاد داشته باشید که باید به منظور جلوگیری از عفونت ناشی از سرسوزن های کثیف،…