مرور برچسب

اثرات مضر نوشابه بر کلیه ها

نوشیدن سودا (نوشابه) پس از ورزش می تواند به کلیه ها آسیب برساند

نوشیدن نوشیدنی سرد بعد از یک تمرین گرم، موجب احساس طراوت می شود. با این حال، طبق آخرین تحقیقات، ممکن است باعث کم شدن آب بدن و تداخل با عملکرد کلیه نیز گردد. یک مطالعه جدید به بررسی اثر نوشابه روی کلیه ها می پردازد.