مرور برچسب

اثرات ورزش

تاثیر ورزش بر سلامتی روح و روان

محققان اعلام کردند ورزش برای سلامت روحی شما مفید است به شرط اینکه در انجام ان افراط نکنید . یک تجزیه و تحلیل داده ها از 1.2 میلیون نفر در امریکا نشان داد که افراد تحت ازمایش به طور میانگین 3.4روز درماه سلامت روحی ضعیف تری را گزارش دادند .