مرور برچسب

اثر ورزش یر استرس

راه های کنار آمدن با ناباروری در مردان از نظر روحی و روانی

راه های کنار آمدن با ناباروری در مردان از نظر روحی و روانی 1- حقیقت را بپذیرید اول و مهمتر از همه، آنچه که اتفاق افتاده است را بپذیرید. اگر فکر می کنید که شما نابارور هستید، زمان آن رسیده است که به بررسی بیشتر بپردازید. هیچ عقلانی نیست…