مرور برچسب

احساس خستگی چیست

آیا آندومتریوز باعث خستگی مزمن می شود؟

تحقیقات رسمی کمی، به دنبال ارتباط مستقیم بین اندومتریوز و خستگی صورت گرفته است، اما دلایل متعددی وجود دارد که اندومتریوز می تواند باعث ایجاد احساس خستگی فرد در تمام طول روز شود. این وضعیت زمانی اتفاق می افتد که بافتی شبیه به پوشش رحم در…