مرور برچسب

احیای مغز

برای اولین بار مغز چند خوک مرده، در خارج از بدن آنها زنده ماند و اطلاعات آنها بازیابی شد

به نحو شگفت آوری مغز چند خوک مرده برای اولین بار، در خارج از بدن آنها زنده ماند در طی مطالعه ای دانشمندان مغز حدود 200 خوک را احیا کرده و 36 ساعت زنده نگه داشتند. مغزها از یک کشتارگاه گرفته شده و گردش خون آن ها با سیستمی متشکل از پمپ ها،…