مرور برچسب

اخبار توئیتر

در رسانه های اجتماعی، اخبار جعلی، سریع تر از اخبار حقیقی منتشر می شوند

در رسانه های اجتماعی، اخبار جعلی سریع تر از اخبار حقیقی منتشر می شوند تحقیقی که  جدیدا انجام شده نشان داده است که دروغ و اخبار جعلی سریع تر از اخبار حقیقی در رسانه های اجتماعی منتشر می شوند. محققان بیان نموده اند که داستان های واقعی شش…