مرور برچسب

اختراع

عجیب‌ ترین اختراعات نظامی تاریخ

عجیب‌ ترین اختراعات نظامی تاریخ گاهی اوقات طرح های اولیه برای توسعه تجهیزات نظامی به رغم جذابیت های فوق العاده خود، سرانجام مسیر ناکامی را در پیش گرفته اند و البته این یکی از مراحل تکرارشونده در توسعه و خلاقیت محسوب می شود.…