مرور برچسب

اختلال اضطراب عمومی

تاناتوفوبیا : در مورد اضطراب مرگ چه می دانیم؟

تاناتوفوبیا نوعی اضطراب است که در مورد ترس از مرگ خود و یا فرایند مرگ می باشد. این معمولا به عنوان اضطراب مرگ شناخته می شود. اضطراب مرگ به عنوان یک اختلال متمایز تعریف نشده است، اما ممکن است با سایر اختلالات افسردگی یا اضطراب مرتبط باشد.