مرور برچسب

اختلال وسواسی-اجباری

OCD یا اختلال وسواسی-اجباری: مکانیزم مغز علائم را توضیح می دهد

بررسی گسترده ای از مطالعات علمی موجود در زمینه علم نانو، مغز و مکانیسم های مغز را که مبتنی بر اختلال وسواس فکری است، ردیابی می کند. محققان امیدوارند که یافته های جدید درمان های موجود را موثرتر کند "یا درمان های جدید را هدایت کند."