مرور برچسب

ادرار

سرویس بهداشتی های عجیب و غریب در سراسر دنیا

سرویس بهداشتی های عجیب و غریب در سراسر دنیا توالتی به شکل ستون   این دستشوئی توسط کمپانی طراحی ادیسه با مسوولیت محدود ساخته شده و تمامی تجهیزات و امکانات مدرن و لازم برای توالت، در یک ستون چند طبقه با قابلیت چرخش طبقه ها در آن…