مرور برچسب

ارتباطات اجتماعی

طبق تحقیقات بدست آمده، تعاملات اجتماعی از حافظه محافظت می‌ کند

حافظه و تعاملات اجتماعی - فعال بودن از نظر اجتماعی، به خصوص در زندگی آینده، فواید روانی و جسمانی بسیاری را به ارمغان می‌ آورد. نتایج پژوهشی جدید نشان دهنده این حقیقت است که ایجاد تعامل اجتماعی در یک گروه می‌ تواند از ما در برابر اختلال…