مرور برچسب

ارتباط اضافه وزن با سرطان

عوامل خطر ابتلا به سرطان بویژه سرطان مری در شمال شرق ایران

محققان سرطان شناسی دنیا 11 نوامبر 2017 در کنگره «پیشگیری از سرطان در کشورهای در حال توسعه» در پکن گرد هم آمدند تا به تبادل آخرین یافته های مطالعاتی خود در این حوزه بپردازند. در این کنگره دستاوردهای بزرگترین مطالعه کوهورت خاورمیانه و شمال…

افزایش خطر ابتلا به سرطان ناشی از دیابت و چاقی

افزایش خطر ابتلا به سرطان ناشی از دیابت و چاقی تحقیقات جدید، گویای افزایش خطر ابتلا به سرطان ناشی از دیابت و چاقی است. محققان در چندین موسسه در سراسر جهان - از جمله کالج امپریال لندن در انگلستان و آژانس بین المللی تحقیقات سرطان سازمان…