مرور برچسب

ارتباط زوال عقل و بیماری قلبی

فیبریلاسیون دهلیزی قلب ، باعث افزایش خطر ابتلا به زوال عقلی خواهد شد

شواهد تحقیقات جدید نشان می دهد که فیبریلاسیون دهلیزی قلب ، عارضه ای که قلب در آن ضربان نامنظم دارد، با افزایش خطر ابتلا به زوال عقلی در ارتباط است.با این حال، همین تحقیقات نشان میدهد که این یافته ها استراتژی پیشگیرانه بالقوه ای برای این…