مرور برچسب

ارتباط

ایجاد محیطی مناسب در خانه برای کودکان اوتیستیک

ایجاد محیطی مناسب در خانه برای کودکان اوتیستیک بیماری اوتیسم یک اختلال پیچیده و چند وجهی است که با توجه به علائم آن می توان آن را زودتر از موقع تشخیص داد و به این کودکان کمک کرد. در مطالب قبلی در مورد آموزش مهارت های ورزشی به این دسته…

آموزش مهارت های ورزشی به کودکان مبتلا به درخودماندگی یا اوتیسم

درخودماندگي يا اوتیسم یک اختلال پیچیده و چند وجهی تکامل ذهنی است. این بیماری دربرگیرنده طیف وسیعی از ناتوانایی هایی است که با کاهش قدرت یادگیری و تاخیر رشد و تکامل ذهنی کودک همراه است.