مرور برچسب

ارزش غذایی خوراک اسفناج

خوراک اسفناج و سبزیجات با پنیر – غذایی برای گیاه خواران

اکثر مادران و پدران در تلاش برای تشویق بچه های کوچک برای خوردن اسفناج، اسکواش یا قارچ هستند.در این مقاله از وردنگار، یک غذای گیاهی آموزش داده ایم که در آن از کدو و قارچ نیز استفاده شده است و به دلیل داشتن پنیر، بچه ها به آن علاقه مند شده…