مرور برچسب

ارز مجازی Coinhive

خطر برنامه های آلوده اندرویدی ناشی از هکرهای سایبری

خطر برنامه های آلوده اندرویدی ناشی از هکرهای سایبری هر سیستم عامل با ویروس هایی رو به رو می شود و برای جلوگیری از وقوع چنین حادثه ای باید از پچ یا بروزرسان های امنیتی بهره گرفته تا از ورود ویروس به دستگاه هوشمند جلوگیری شود. مجرمان…