مرور برچسب

بندهای موسیقی پاپ ایران

زایش بندهای متعدد در موسیقی پاپ ایران (بخش دوم)

در قسمت اول زایش بندهای متعدد در موسیقی پاپ ایران در باب مفهوم بند و پس از آن 4 مورد از بندهای موسیقی پاپ ایران صحبت کردیم. در این قسمت به سایر بندهای موسیقی پاپ ایران می‌پردازیم. با وردنگار همراه باشید.

زایش بندهای متعدد در موسیقی پاپ ایران (بخش اول)

مدتی است که شاهد ظهور و فعالیت گروه‌هایی در موسیقی پاپ ایران هستیم که پسوند «بند» دارند. بند در زبان انگلیسی چند معنی دارد که یکی از آنها گروه موسیقی است. انتشار آثار این بندها از آن جایی که جالب شده که تا چند سال پیش اغلب فعالیت‌ها در…