مرور برچسب

بهترین نوع چربی

چربی اشباع شده و یا اشباع نشده؟ کدام برای شما بهتر است؟

به طور کلی، چربی های اشباع نشده نسبت به چربی های اشباع شده دارای اثر سالمتری برای بدن هستند. این به این معنی است که چربی های غیر اشباع ممکن است یک انتخاب غذایی عاقلانه باشند، اگر چه بعضی از استثنائات وجود دارد. بر اساس یافته های اخیر،…