مرور برچسب

بوقناق

خواص شگفت انگیز عرق بوقناق و نحوه مصرف آن

گیاه بوقناق و زول گیاهان خارداری هستند که در فارسی به نام باباخازن از آن یاد شده است . یه علت خواص بوقناق که در ریشه و میوه این گیاه وجود دارد از آن در طب سنتی استفاده میشود .مطمئناً، از داروی شگفت آوری که خداوند در طبیعت برای درمان بیماری…