مرور برچسب

بوی سیر

چطور از بوی بد سیر و پیاز رهایی یابیم؟

سیر و پیاز عطر و طعم را به وعده های غذایی اضافه می کند و می تواند منافع زیادی در زمینه سلامتی به همراه داشته باشد. متأسفانه هر دو می توانند نفس بدی را که به علت هالیتوز شناخته می شوند، به خصوص وقتی که خام خورده شده باشند، بوجود آورند.…