مرور برچسب

بیابان صحرا

با تغییرات آب و هوایی، بزرگ ترین بیابان جهان در حال بزرگ تر شدن است

با تغییرات آب و هوایی، بزرگ ترین بیابان جهان در حال بزرگ تر شدن است طبق یک مطالعه جدید، صحرای Sahara در قرن گذشته به طور چشم گیری افزایش یافته است و تغییرات آب و هوایی نیز به عنوان اصلی ترین علت این امر شناخته شده اند.  تجزیه و تحلیل…