مرور برچسب

بیابان

با تغییرات آب و هوایی، بزرگ ترین بیابان جهان در حال بزرگ تر شدن است

با تغییرات آب و هوایی، بزرگ ترین بیابان جهان در حال بزرگ تر شدن است طبق یک مطالعه جدید، صحرای Sahara در قرن گذشته به طور چشم گیری افزایش یافته است و تغییرات آب و هوایی نیز به عنوان اصلی ترین علت این امر شناخته شده اند.  تجزیه و تحلیل…

میکرو ارگانیسمها در بیابان آتاکاما امکان وجود زندگی در مریخ را تقویت می کند

میکرو ارگانیسمها در بیابان آتاکاما امکان وجود زندگی در مریخ را تقویت می کند بیابان آتاکاما در شیلی خشک ترین و قدیمی ترین بیابان زمین است. عمر این سرزمین به ۱۵۰ میلیون سال پیش باز می گردد. دانشمندان شیلیایی بر این باورند که کلید کشف زندگی…