مرور برچسب

بیماران سرطان روده بزرگ

کاهش خطر مرگ با افزایش مصرف فیبر در سرطان کولورکتال

کاهش خطر مرگ با افزایش مصرف فیبر در سرطان کولورکتال افزایش میزان فیبر ممکن است به بهبود بقا برای بیماران در مراحل اولیه سرطان کولورکتال یا سرطان روده بزرگ و مقعد کمک کند. در این مقاله که توسط کارشناسان سلامت health وبسایت ورد نگار تهیه…