مرور برچسب

بیماری آنجلینا جولی

عمل جراحی پلاستیک آنجلینا جولی یا “اثر آنجلینا جولی” بر مردم؟

عمل جراحی پلاستیک آنجلینا جولی یا "اثر آنجلینا جولی" بر مردم؟ آزمایشات ژنتیکی BRCA برای زنان به مراتب افزایش یافته است و این اتفاق از سال 2013 و زمانیکه آنجلینا جولی ماستکتومی دوگانه یا جراحی پلاستیک سینه ها را انجام داد، بیشتر شد. آنها…