مرور برچسب

بیماری اسکیزوفرنی

اسکیزوفرنی می تواند نه تنها مغز، بلکه بسیاری از اعضای بدن را نیز تغییر دهد

اسکیزوفرنی می تواند نه تنها مغز بلکه اعضای بدن را نیز تغییر دهد اسکیزوفرنی به عنوان یک اختلال ذهنی در نظر گرفته می شود که بر رفتار شخص ، افکار او، و احساساتش تاثیر می گذارد. اما آخرین تحقیقات ما نشان می دهد که اندام هایی به جز مغز نیز در…