مرور برچسب

بیماری تنفسی

یک دختر نوجوان پس از ۳ هفته استفاده از سیگار الکترونیکی دچار نارسایی تنفسی شد

یک دختر نوجوان پس از 3 هفته استفاده از سیگار الکترونیکی دچار نارسایی تنفسی شد سیگار الکترونیکی : یک دختر 18 ساله  جوان در پنسیلوانیا تنها سه هفته بعد از استفاده از سیگار الکترونیکی، با ناراحتی تنفسی و قلبی حاد در بیمارستان  بستری شد . به…